PRZEWODNIK

Meksyk

Kuba

Gwatemala

Belize

Honduras

Salwador

Nikaragua

Kostaryka

Ekwador

Panama

Brazylia

Peru

Kolumbia

Wenezuela

Boliwia

Argentyna

Chile

Urugwaj

Paragwaj

Kanada

USA

Dokumenty i przepisy celne

Wizy, przepisy wjazdowe:
Paszport musi być ważny minimum 180 dni od dnia przekroczenia granicy. Przy przekraczaniu granicy podróżujący otrzymuje kartę wjazdu. Należy ją bezwzględnie zachować, gdyż okazanie tej karty jest niezbędne podczas kontroli granicznej przy wyjeździe z Brazylii. Służby graniczne mogą zażądać okazania biletu powrotnego, jak również odpowiednich środków finansowych na pobyt (karty kredytowe, czeki podróżne bądź gotówka).
Obywatele polscy przybywający do Brazylii jako turyści na okres do 90 dni w ciągu roku są zwolnieni z obowiązku wizowego. Wniosek o przedłużenie prawa pobytu w celach turystycznych ponad 90 dni należy złożyć w Policji Federalnej (Policia Federal), najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu. Przedłużenie na dalsze 90 dni jest udzielane w zasadzie automatycznie, po wniesieniu opłaty skarbowej (ok. 10 USD).

Przepisy celne:
Przy wwozie i wywozie waluty, do 4000 USD nie ma obowiązku wypełniania deklaracji celnej.
Wwiezienie wyższej kwoty należy zadeklarować. Szczegółowych informacji o obowiązujących procedurach można zasięgnąć w brazylijskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych lub na granicy. Podczas odprawy celnej należy wypełnić odpowiednią deklarację i okazać ją służbom celnym. W razie stwierdzenia niezgodności między deklaracją a stanem faktycznym wymierzana jest dotkliwa kara finansowa. Bezcłowo można wwozić upominki do łącznej wartości 500 USD. Również w sklepach bezcłowych można nabyć towary o łącznej wartości 500 USD.  Należy zgłosić wwóz telefonu komórkowego czy innego wartościowego sprzętu elektronicznego, który będzie używany na terenie Brazylii. Przewożona żywność powinna mieć pieczęć kontroli sanitarnej.

Legalne wywożenie jakichkolwiek okazów flory i fauny oraz produktów wykonanych ze skóry zwierząt chronionych jest możliwe jedynie za specjalną zgodą kompetentnych władz.

W Brazylii nie ma ogólnokrajowego podatku VAT i brazylijskie prawodawstwo nie przewiduje zwrotu podatków zapłaconych przez podróżującego.