PIERWSZA PIELGRZYMKA DO MEKSYKU (1979)

Czas trwania26 – 31 styczeń 1979 roku (I Podróż Apostolska – Dominikana, Meksyk, Bahamy).
Główny cel podróży: Zakończenie III Konferencji Generalnej Biskupów Ameryki Łacińskiej w Puebla.
Odwiedzone miejsca: Miasto Meksyk, Puebla, Cuilapan, Oaxaca, Guadalajara.

Kulisy organizacji Pielgrzymki – wspomina organizator, śp. Jerzy Skoryna*:

Kiedy kardynał Wojtyła został wybrany na papieża, zwróciłem się do księdza arcybiskupa:
– Ekscelencjo, Ojciec Święty będzie tutaj niebawem – powiedziałem spokojnie.  On popatrzył na mnie jak wariata, niewiele brakowało aby poprosił by mi założono kaftan bezpieczeństwa. Ale zrozumiał, że jestem niegroźnym wariatem, więc tylko powiedział:
– Ojciec Święty do Meksyku nie przyjedzie.
– Dlaczego Ekscelencjo? – pytałem.
– Widzi Pan, Ojciec Święty Paweł VI został zaproszony ale umarł. Jan Paweł I też został zaproszony ale odmówił. A teraz – do tego „niebawem” – jest bardzo mało czasu.  Wobec tego Ojciec Święty do Meksyku nie przyjedzie.
– Gdybym był w sandałach od Ojca Świętego, to bym do Meksyku jednak przyjechał. I tym samym składam oficjalne podanie, że pragniemy przywitać Ojca Świętego na lotnisku. Później planowane jest spotkanie w nuncjaturze, msza święta w Bazylice Gwadelupińskiej i potem oficjalnie pożegnanie Ojca Świętego na lotnisku – dodałem jednym tchem.

Chodziłem kilka tygodni do nuncjatury ale nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Już nie pamiętam – ostatnie dni grudnia, czy pierwsze dni stycznia, telefon odbiera moja żona i mówi:
– Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Gerolamo Prigione, nuncjusz. Przejąłem słuchawkę i usłyszałem:
– Jest Pan trzecią osobą, po mnie i moim sekretarzu. Ojciec Święty do Meksyku przyleci. W tej chwili nie potrafię powiedzieć daty ani programu.  W każdym razie niech Pan się szykuje na przyjazd i zorganizowanie spotkań z Janem Pawłem II.

I tak właśnie sprawa ruszyła. To był rok 1978. Ojciec Święty przyjechał końcem stycznia 1979 roku. Jakoś po wojskowemu dałem sobie radę i razem z policją zorganizowaliśmy obstawę jak trzeba.

Program Pielgrzymki: 

26 stycznia 1979 – Miasto Meksyk – Przemówienie na zakończenie Mszy Świętej w Katedrze w Mieście Meksyk.
Po przylocie do stolicy Meksyku Jan Paweł II uczestniczył we Mszy Świętej celebrowanej w Kościele Katedralnym, a na końcu w krótkim przemówieniu wyraził zadowolenie z pobytu na ziemi meksykańskiej i obiecał modlitwę za każdego mieszkańca tego kraju.

26 stycznia 1979 – Miasto Meksyk – Spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym akredytowanym przy Rządzie Stanów Zjednoczonych Meksyku.
Po Mszy Świętej Jan Paweł II pojechał do siedziby Nuncjatury Apostolskiej, gdzie spotkał się z Korpusem Dyplomatycznym. Podczas przemówienia wyraził szacunek dla pracy dyplomatów, wskazał współczesne zagrożenia nękające ludzkość, zwłaszcza podkreślając brak pokoju w wielu częściach świata, nawiązał do współpracy i solidarności między wszystkimi krajami świata, a także poruszył temat emigrantów i uciekinierów wzywając do światowej solidarności w celu rozwiązania tego dramatycznego problemu.

27 stycznia 1979 – Miasto Meksyk – Przemówienie do kapłanów diecezjalnych i zakonnych podczas Mszy Świętej w Bazylice w Guadalupe.
W godzinach rannych Jan Paweł II celebrował Mszę Świętą w Bazylice w Guadalupe. W homilii zwrócił się do kapłanów i podziękował za świadectwo wielu kapłanów diecezjalnych i zakonnych pracujących nieraz w bardzo trudnych warunkach, wezwał ich do odnowienia swojego powołania, które jest zarazem powołaniem całego Kościoła, podkreślił znaczenie świętości w życiu codziennym oraz w pracy apostolskiej, przypomniał o wymiarze służebnym powołania i przestrzegł przed zbytnim angażowaniem się kapłanów w sprawy społeczne, zapominając o innym, duchowym wymiarze służby.

27 stycznia 1979 – Miasto Meksyk – Spotkanie z Siostrami Zakonnymi w Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe.
Po Mszy Świętej Jan Paweł II spotkał się z siostrami zakonnymi i w przemówieniu wyraził zadowolenie z pracy i świadectwa dawanego przez siostry zakonne w różnych sektorach życia codziennego w szkołach, szpitalach, parafiach, zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa związane z powołaniem: modlitwa zastąpiona przez działanie, świecka interpretacja ślubów zakonnych, opuszczanie życia wspólnotowego, radykalizacje ideologiczne chrześcijaństwa, oraz podkreślił znaczenie modlitwy w życiu zakonnym i opcję na rzecz ubogich widzianą od strony Ewangelii.

28 stycznia 1979 – Puebla – Spotkanie z uczestnikami spotkania ekumenicznego
Jan Paweł II wyraził radość z zaproszenia na to spotkanie, podkreślił znaczenie swojego pontyfikatu dla sprawy ekumenizmu i wezwał wszystkich obecnych do odmówienia najbardziej ekumenicznej modlitwy „Ojcze nasz”.

28 stycznia 1979 – Puebla – Przemówienie do uczestników III Konferencji Ogólnej Biskupów Ameryki Łacińskiej
Jan Paweł II pozdrowił uczestników spotkania, wspomniał o poprzednich konferencjach w Rio de Janeiro i Medellin, przypomniał o intepretacji osoby Chrystusa i Ewangelii z chrześcijańskiego, a nie socjologicznego punktu widzenia, pokreslił, że jedynym zadaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii, wskazał na centralność człowieka i Boga w misji Kościoła, wezwał do większej jedności między biskupami a kapłanami, zakonnikami i Ludem Bożym, przypomniał, że jednym z zadań Kościoła jest promowanie ludzkiej godności przeciwko niesprawiedliwości, wyzyskowi, łamianiu praw człowieka, podkreślił naukę społeczną Kościoła o ekonomii i polityce zwłaszcza wobec najbiedniejszych, przypomniał, że wyzwolenie człowieka musi byc integralne, a nie może się skupiać wyłącznie na płaszczyźnie społeczno-polityczno-kulturowej, oraz wskazał priorytety pracy duszpasterkiej w Ameryce Łacińskiej, takie jak rodzina, powołania kapłańskie i zakonne i młodzież.

29 stycznia 1979 – Miasto Meksyk – Spotkanie z chorymi dziećmi w Szpitalu Dziecięcym w Mieście Meksyk
Jan Paweł II po obejściu szpitala dziecięcego i bezpośrednich kontaktach z dziećmi podziękował im za przyjęcie, podkreślił przyjaźń jaka ich łączy, oraz obiecał modlitwę udzielając swego błogosławieństwa.

29 stycznia 1979 – Cuilapan – Spotkanie z Indianami i chłopami z Meksyku
Podczas spotkania z autochtonicznymi mieszkańcami Meksyku Jan Paweł II podziękował za obecność oraz za słowa skierowane do niego przez przedstawicieli wspólnot indiańskich i chłopskich, przypomniał pracę wielu misjonarzy, którzy głosząc Ewangelię potrafili uszanować kulturę Indian, podkreślił, że jego wizyta jest znakiem szacunku, ale także i troski o Indian, chłopów i najbiedniejszych, że chce być głosem tych, którzy tego głosu nie mają, wskazał na problemy związane z ziemią i potrzebę reform rolnych, wezwał do solidarności i współpracy między organizacjami na rzecz godności pracy, oraz skrytykował klasę posiadaczy za niesprawiedliwości i krzywdy wyrządzane najbiedniejszym.

29 stycznia 1979 – Miasto Meksyk – Spotkanie z członkami organizacji katolickich
Podczas spotkania Jan Paweł II podziękował za obecność przedstawicieli wielu organizacji katolickich z kraju, wezwał do pogłębiania swego świeckiego powołania wśród obowiązków codziennego życia i w zajęciach profesjonalnych, a także do lektury encykliki „Lumen Gentium” o roli świeckich w świecie i w misji Kościoła, zachęcił do większego zaangażowania się świeckich w troskę o pokój i sprawiedliwość, o jedność rodziny, o wychowanie młodzieży, oraz zachęcił do dawania świadectwa dzisiejszemu światu.

30 stycznia 1979 – Miasto Meksyk – Spotkanie z uczniami Instytutu „Miguel Angel” w Mieście Meksyk
Jan Paweł II udał się do siedziby Instytutu „Miguel Angel” i w przemówieniu podziękował za obecność tylu młodych ludzi, którzy są nadzieją dla Kościoła, przypomniał o formacji integralnej młodych ludzi na bazie autentycznie ludzkiej i chrześcijańskiej, zachęcił do ułożenia swego życia na skale, którą jest Jezus Chrystus, i do zaufania mu w każdej sytuacji życiowej, wskazał na problemy milionów osób, które są pozbawione dostępu do edukacji, i wezwał do zaangażowania się w wyeliminowanie problemu analfabetyzmu.

30 stycznia 1979 – Guadalajara – Spotkanie z mieszkańcami ubogiej dzielnicy Santa Cecilia
Podczas pełnego wzruszeń spotkania z mieszkańcami biednej dzielnicy Santa Cecilia Jan Paweł II potwierdził umiłowanie ubogich przez Chrystusa i Kościół, przypomniał o opcji na rzecz ubogich, zachęcił do oddania swego życia Chrystusowi i do bycia budowniczymi własnej godności, i wezwał do międzyludzkiej solidarności w celu wyeliminowania ubóstwa.

30 stycznia 1979 – Guadalajara – Spotkanie z robotnikami
Podczas kolejnego spotkania, tym razem z robotnikami, Jan Paweł II przypomniał naukę Kościoła o pochodzeniu Chrystusa ze środowiska robotniczego tamtej epoki, nazwał robotników nadzieją Kościoła, wskazał na szacunek i godność pracy, przypomniał chrześcijańską koncepcję pracy, która opiera się na transformacji i współtworzeniu świata w duchu służby i braterstwa, wezwał do wysiłków na rzecz sprawiedliwości, przypomniał, że brak pracy jest deptaniem godności człowieka, oraz zaprosił do budowania głębokich relacji międzyludzkich w rodzinach.

30 stycznia 1979 – Guadalajara – Spotkanie z klerykami diecezjalnymi i zakonnymi
Po spotkaniu z robotnikami, Jan Paweł II udał się do miejscowego seminarium duchownego, gdzie spotkał się z klerykami, podziękował im za gorące powitanie, przypomniał o stworzeniu pierwszego seminarium duchownego w Nowej Hiszpanii właśnie w Guadalajarze w 1570 roku, wezwał do szczerego i entuzjastycznego odpowiedzenia na wielkość kapłańskiego powołania, a także do odpowiedzialnego wykorzystania formacji w celu zbliżenia się do Chrystusa poprzez modlitwę, naukę i kształtowanie własnego charakteru, oraz zaprosił do bycia szczerymi i autentycznymi świadkami Chrystusa w dzisiejszym świecie oddając w jego opiekę swoje życie i powołanie.

30 stycznia 1979 – Guadalajara – Spotkanie z Siostrami Klauzurowymi w Katedrze w Guadalajarze
Kolejnym etapem pielgrzymowania Jana Pawła II po Guadalajarze, było spotkanie z zakonnicami klauzurowymi, podczas którego Papież podziękował siostrom za ich życie pełne modlitwy, milczenia i oddania się Chrystusowi, potwierdził ważność życia kontemplacyjnego w dzisiejszym świecie, oraz wskazał na ważność Eucharystii i modlitwy za sprawy dzisiejszego świata.

31 stycznia 1979 – Miasto Meksyk – Spotkanie ze studentami uniwersytetów katolickich
Po powrocie do Miasta Meksyk Jan Paweł II udał się do Bazyliki Matki Boskiej z Guadalupe, gdzie się spotkał ze studentami i podczas przemówienia pozdrowił przedstawicieli wielu uniwersytetów katolickich z całego Meksyku, przypomniał założenie pierwszego uniwersytetu w Nowej Hiszpanii, w Mieście Meksyk w 1551 roku, który jako zadanie miał kształcić we wzroście wiary katolickiej i w innych dziedzinach, oraz wskazał na zadania uniwersytetów katolickich w dzisiejszym świecie: wkład w rozwój Kościoła i społeczeństwa poprzez pracę badawczą i promocję integralnej kultury, kształtowanie naukowe, chrześcijańskie i moralne osób na służbę ludzkości, oraz dawanie chrześcijańskiego świadectwa światu, na koniec przypomniał ważność duszpasterstwa akademickiego we formowaniu młodych ludzi.