CZWARTA PIELGRZYMKA DO MEKSYKU (1999)

Czas trwania: 22–26 styczeń 1999 roku (85 Podróż Apostolska – Meksyk, USA)
Główny cel podróży: Zakończenie Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Ameryki – „Rodzi się Nowe Tysiąclecie, umacniajmy wiarę”
Odwiedzone miejsca: Miasto Meksyk

Program Pielgrzymki:

22 stycznia 1999 – Miasto Meksyk – Ceremonia powitalna Jana Pawła II na lotnisku
Papież w swoim przemówieniu podkreślił m. in., iż na zakończenie owocnego i pełnego napięć tysiąclecia będzie prosił Matkę Bożą z Guadalupe, aby w przyszłym tysiącleciu Meksyk, Ameryka i cały świat otworzyły przed sobą pewne drogi braterstwa i pokoju oraz życzył Meksykanom osiągnięcia sukcesów w poszukiwaniu zgody z wszystkimi, gdyż łączy ich przynależność do wielkiego narodu.

22 stycznia 1999 – Miasto Meksyk – Podpisanie dokumentu „Ecclesia in America”
W siedzibie Nuncjatury Apostolskiej w Mieście Meksyk Jan Paweł II podpisał ahortację „Ecclesia in America”, która była podsumowanie Synodu Biskupów Ameryki Łacińskiej, ale także wyznaczała kierunki pracy duszpasterskiej na kontynencie.

23 stycznia 1999 – Miasto Meksyk – Msza Święta w Bazylice w Guadalupe
Msza Święta w Bazylice celebrowana przez Ojca Świętego stanowiła oficjalne zamknięcie obrad Synodu Biskupów Ameryki. W Homilii Papież złożył hołd bohaterskim wysiłkom misjonarzy, którzy pracowali na tym kontynencie przez pięć wieków ewangelizacji, zaapelował, by „Kontynent Nadziei” – jak nazywa się niekiedy tę część świata – stał się „Kontynentem Życia”: Ojciec Święty powiedział między innymi:

To jest nasz krzyk: życie w godności dla wszystkich! Dla wszystkich, którzy zostali poczęci w łonach swych matek, dla dzieci ulicy, dla ludów tubylczych i Afro-Amerykanów, imigrantów i uchodźców, młodych pozbawionych możliwości pracy, dla starych, dla cierpiących wszelkiego rodzaju ubóstwo lub z powodu marginalizacji. Nigdy więcej przemocy, terroryzmu ani handlu narkotykami! Nigdy więcej tortur ani innych form nadużywania władzy! Należy położyć kres niepotrzebnemu szafowaniu karą śmierci! Nigdy więcej wyzysku słabych, dyskryminacji rasowej czy gett biedy! Nigdy więcej!

Na zakończenie uroczystości Papież ogłosił, że święto Matki Bożej z Guadalupe, obchodzone w Meksyku 12 grudnia, będzie odtąd celebrowane we wszystkich Kościołach lokalnych całego kontynentu, a przedstawicielom tych Kościołów wręczył przed końcowym błogosławieństwem egzemplarze adhortacji apostolskiej «Ecclesia in America», zawierającej postulaty i sugestie duszpasterskie niedawnego Synodu.

23 stycznia 1999 – Miasto Meksyk – Spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym
Tego samego dnia wieczorem Jan Paweł II spotkał się z prezydentem Meksyku, Ernesto Zedillo oraz z korpusem dyplomatycznym. Przemawiając do 160 dyplomatów Papież skrytykował fakt, że kraje uprzemysłowione, zwłaszcza supermocarstwa, coraz bardziej dominują nad krajami rozwijającymi się. Zwrócił uwagę, że wyścig zbrojeń prowadzony jest nie tylko w celach obronnych. Broń staje się narzędziem agresji w imię ideologii nie respektujących godności człowieka. Jan Paweł II wyraził też ubolewanie z powodu niszczycielskiego działania korupcji w wielu krajach i nie respektowania podstawowych praw człowieka. Nieodzowna jest troska o etyczne postawy w działalności tak społecznej, jak i politycznej.

24 stycznia 1999 – Miasto Meksyk – Msza Święta na autodromie im. Braci Rodriguezów
W tym dniu Ojciec Święty przewodniczył liturgii na stołecznym autodromie im. Braci Rodriguezów. Msza św. zgromadziła 2 mln wiernych z całego kraju i pielgrzymów z całego kontynentu. W homilii Jan Paweł II podkreślił, że wiara w Chrystusa stanowi integralną część kultury duchowej narodu meksykańskiego i nie sposób zatrzeć jej wpływu na historię. Wezwał wiernych, aby nie pozwalali zgasić światła wiary: „Wspierajcie nową ewangelizację, kierując się wskazówkami Kościoła” – wołał. Zachęcił Meksykanów, aby mieli odwagę świadczenia o Ewangelii na ulicach i placach, w dolinach i górach swojego kraju. Podkreślił, że jest to bardzo ważne zwłaszcza teraz, gdy świat zdaje się zapominać o nadprzyrodzonej wartości osoby ludzkiej, o jej godności i wolności, jej nienaruszalnym prawie do życia i nieocenionym darze rodziny. Na zakończenie Ojciec Święty powierzył cały kraj i kontynent opiece i wstawiennictwu Pani z Guadalupe – Gwiazdy pierwszej i nowej ewangelizacji Ameryki.

24 stycznia 1999 – Miasto Meksyk – Spotkanie z chorymi ze Szpitala im. Lopeza Mateosa.
Po południu Jan Paweł II spotkał się z chorymi w szpitalu im. Lopeza Mateosa. Podczas tego wzruszającego spotkania powiedział między innymi: „Czuję się bardzo bliski każdego, kto cierpi, jak również wszystkich lekarzy i pielęgniarek, którzy świadczą swą bezinteresowną pomoc chorym” – powiedział. Prosił ich, aby ofiarowali swe cierpienia za Kościół w Ameryce, za nową ewangelizację. W obliczu tajemnicy cierpienia nigdy nie jesteśmy osamotnieni, ale jest zawsze z nami Chrystus, który nadaje sens naszemu życiu zarówno w chwilach radosnych, jak i w cierpieniu.

25 stycznia 1999 – Miasto Meksyk – Spotkanie na Stadionie Azteków
Rano w siedzibie nuncjatury Papież odprawił Mszę św. dla ok. 300 zaproszonych osób, a później spotkał się z kardynałami, przewodniczącymi 24 Konferencji Episkopatów kontynentu amerykańskiego.
Po południu udał się na Stadion Azteków na spotkanie z przedstawicielami wszystkich pokoleń stulecia, którzy szczelnie wypełnili. 130 tys. wiernych z 36 krajów Ameryki powtarzało wezwanie do Matki Bożej i wymieniało miejsca jej szczególnej czci na kontynencie amerykańskim. Jan Paweł II na specjalnie przygotowanym, obrotowym podium, długo pozdrawiał rozentuzjazmowanych wiernych. Na czterech platformach wzniesionych w narożnikach boiska grupa tancerzy i aktorów pokazała widowisko teatralne pt. «Ameryka, owoc ewangelizacji, kontynent nadziei». W scenografii widoczne były piramidy z Palenque i Teotihuacan oraz katedry z okresu konkwisty, a choreografia oparta była na tańcach indiańskich i hiszpańskich.

W przemówieniu Jan Paweł II raz jeszcze nawiązał do fundamentalnych wartości kontynentu amerykańskiego oraz jego misjonarskiej roli w pierwszym stuleciu zbliżającego się III tysiąclecia. Zwrócił się też z ważnym apelem do ludzi młodych: „Ameryko, masz ważną rolę do spełnienia w budowaniu nowego świata”. Przypomniał, że młode pokolenie powinno uczynić wszystko, by w XXI w., po okrucieństwach minionego czasu, zapanowała jedność w miejsce podziałów, pokój w miejsce wojen, aby powstała cywilizacja miłości.

26 stycznia 1999 – Miasto Meksyk – Ceremonia pożegnalna Jana Pawła II
W godzinach porannych Jan Paweł II odprawił Mszę św. w kaplicy nuncjatury apostolskiej, po czym udał się na lotnisko międzynarodowe stolicy Meksyku, gdzie nastąpiła ceremonia pożegnania. Obecni byli: prezydent Meksyku Ernesto Zedillo Ponce de León, przedstawiciele rządu i parlamentu, członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Meksyku z kard. Norberto Riverą Carrerą, nuncjusz apostolski abp Justo Mullor García oraz wielu biskupów, księży i rzesze wiernych. Prezydent skierował do Papieża słowa pożegnania. Ojciec Święty podziękował najpierw za gościnę i przygotowanie wizyty, która — jak stwierdził — odzwierciedla nowy klimat wzajemnego szacunku i konstruktywnej współpracy, jaki zapanował w relacjach między państwem a Kościołem w Meksyku, a później zaapelował do Meksykanów o konstruktywny i owocny dialog społeczny. Powinni w nim uczestniczyć ludzie dobrej woli, niezależnie od przynależności religijnej, etnicznej czy kulturowej. Gdy Papież dziękował Meksykanom za serdeczne przyjęcie, rozległ się okrzyk: „Que se quede!” – „Pozostań z nami!”